top of page

Politica de confidentialitate

1. Prezentă Politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul magazinului online www.artmaniacs.ro ( în continuare:”Magazin Online”). (denumit în continuare: „Magazin Online”).

2. Proprietarul Magazinului Online și al operatorului de date în același timp este compania SC ART MANIACS SRL cu sediul în BUCURESTI , str. Transilavaniei , nr 24 înscrisă în registrul antreprenorilor din Romania, J40/14125/2012.

3. Operatorul l-a desemnat pe Ofițerul de Protecție a Datelor (în continuare:”Ofițer”). Contactul cu Ofițerul este posibil la următoarea adresă de e-mail: office@artmaniacs.ro

4. Datele personale colectate de artmaniacs.ro prin intermediul Magazinului Online sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut și sub denumirea de GDPR.

5. Artmaniacs.ro acordă grijă deosebită pentru a respecta intimitatea Clienților care vizitează Magazinul Online.

6. În cazul prelucrării datelor legate de activitatea online utilizând cookie-uri și alte tehnologii similare, operatorul de date poate fi, de asemenea, una sau mai multe entități care cooperează cu Operatorul.

§ 1 Tipul datelor prelucrate, scopuri și temei juridic

1. Artmaniacs.ro colectează informații cu privire la persoanele fizice care efectuează activități juridice care nu au legătură directă cu afacerea desfășurată, persoanele fizice care desfășoară activități comerciale sau profesionale în nume propriu și persoanele fizice care reprezintă persoane juridice sau entități organizaționale care nu sunt persoane juridice, cărora legea le acordă capacitate juridică, și care desfășoară în numele propriu activitatea comercială sau profesională, în continuare denumite împreună Clienții.

2. Datele personale ale Clienților sunt colectate în următoarele cazuri: a) înregistrarea contului în Magazinul Online pentru a deschide și a gestiona un cont individual, precum și luarea de măsuri la cererea viitorului Client înainte de încheierea acordului de administrare a contului. Temei juridic: indispensabilitatea de a executa acordul pentru furnizarea serviciului de Administrare a Contului Clientului (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR); b) depunerea comenzii în Magazinul Online, pentru a realiza contractul de vânzare. Temei juridic: indispensabilitatea de a executa contractul de vânzare (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR); c) trimiterea de către Client a întrebării prin intermediul formularului de contact din Magazinul Online, pentru a răspunde la mesajul trimis. Temei juridic: indispensabilitatea de a executa acordul pentru furnizarea serviciului Formular de contact (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR); d) evaluarea și analizarea activității și informațiilor despre Client, inclusiv în cadrul prelucrării automate a datelor cu caracter personal (profilare), pentru a prezenta anunțuri publicitare generale, oferte sau promoții cu privire la produsele Operatorului și ale partenerilor săi, într-un mod adaptat intereselor Clientului respectiv (fără a afecta totuși semnificativ deciziile sale). Temei juridic: interesul nostru legitim (art. 6 alin.1 lit. f din GDPR); e) abonarea la buletin informativ (Newsletter) pentru a realiza un contract al cărui obiect constituie serviciul furnizat pe cale electronică. Temei juridic – consimțământul persoanei vizate pentru executarea acordului de furnizare a serviciului de Newsletter (art. 6 alin.1 lit. a din GDPR).

3. În caz de înregistrare a contului în Magazinul Online, Clientul indică: a) adresa de e-mail; b) prenumele și numele.

4. La înregistrarea unui cont în Magazinul Online, Clientul stabilește de unul singur o parolă individuală pentru a-și accesa contul. Clientul poate schimba parola ulterior, în condițiile descrise la § 5.

5. În caz de depunere a comenzii în Magazinul Online, Clientul furnizează următoarele date: a) adresa de e-mail; b) date de adresă: a. cod poștal și localitate; b. țară (stat); c. strada cu numărul străzii/apartamentului. c) prenumele și numele; d) număr de telefon.

6. În cazul Antreprenorilor, domeniul de date necesare de a fi furnizate la plasarea unei comenzi în Magazinul Online, în afara datelor menționate la alin. 5 de mai sus, include, de asemenea: a) compania Antreprenorului; b) număr NIP [CIF].

7. În cazul utilizării serviciului de Newsletter, Clientul furnizează doar adresa sa de e-mail.

8. În cazul utilizării serviciului Formular de contact, Clientul furnizează următoarele date: a) adresa de e-mail; b) prenumele.

9. În cazul utilizării serviciului ”plasează opinie”, Clientul furnizează doar porecla sa, nick-ul sau prenumele.

10. În cazul deservirii Clientului în legătură cu o întrebare ridicată de acesta cu privire la servicii, produse sau comanda plasată, precum și orice comentarii sau reclamații depuse cu privire la o comandă care a fost deja finalizată, Operatorul prelucrează datele Clientului necesare pentru a-i asigura un serviciu adecvat. În acest domeniu, drept temei juridic de prelucrare va fi considerată atât necesitatea furnizării de date pentru asigurarea deservirii Clientului (art.6 alin.1 lit.b din GDPR) cât și consimțământul persoanei vizate (art.6 alin.1 lit.a din GDPR).

11. În cazul în care Clientul efectuează o plată online pentru comandă sau adaugă un card aferent contului său în Magazinul Online, Operatorul prelucrează, de asemenea, datele de plată și de card de credit sau de debit. În asemenea situație, temei juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei vizate de a efectua plată în forma selectată sau de a stoca datele cardului sau cardurilor de plată aferente contului Clientului (art.6 alin.1 lit.a din GDPR).

12. În ceea ce privește datele contabile legate de plățile efectuate de Client, baza prelucrării acestor date este, de asemenea, obligația legală care revine Operatorului (art.6 alin.1 lit.c din GDPR).

13. În timpul utilizării Site-ului Web al Magazinului, pot fi descărcate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului Clientului sau adresa IP externă a furnizorului de Internet, numele domeniului, tipul browserului, timpul de acces, tipul sistemului de operare (mai multe informații în acest aspect în § 3 din Politică de confidențialitate).

14. De asemenea, de la Clienți pot fi stocate datele de navigare, inclusiv informații despre link-uri și referințe pe care aceștea decid să facă clic sau informații despre alte activități întreprinse în Magazinul nostru Online. Temei juridic – un interes legitim (art.6 alin.1 lit.f din GDPR), care constă în facilitarea utilizării serviciilor furnizate pe cale electronică și în îmbunătățirea funcționalității acestor servicii (mai multe informații în acest sens în § 3 din Politica de confidențialitate).

15. Pentru a stabili, urmări și executa revendicările, unele date cu caracter personal furnizate de Client pot fi prelucrate în cadrul utilizării funcționalității din Magazinul Online, cum ar fi: prenumele, numele, datele privind utilizarea serviciilor, dacă revendicările rezultă din modul în care Clientul folosește serviciile, alte date necesare pentru a dovedi existența revendicării, inclusiv amploarea prejudiciului suferit. Temei juridic – un interes legitim (art.6 alin.1 lit.f din GDPR), care constă în stabilirea, urmărirea și executarea revendicărilor și în apărarea împotriva revendicărilor în cadrul procedurilor în fața instanțelor și a altor autorități de stat.

16. Transferul de date cu caracter personal către Distance.ro este voluntar, în legătură cu contractele de vânzare încheiate sau cu furnizarea de servicii prin intermediul Site-ului Web al Magazinului, cu rezervă totuși că nefurnizarea datelor specificate în formularele din procesul de Înregistrare face imposibilă Înregistrarea și deschiderea unui Cont de Client, iar în cazul plasării unei comenzi fără a Înregistra un Cont de Client, nefurnizarea datelor necesare va împiedica depunerea și realizarea comenzii Clientului.

17. Artmaniacs.ro prelucrează datele cu caracter personal, care cuprind: prenumele, numele, adresa de e-mail, precum și răspunsurile la întrebările pregătite în cadrul sondajului de satisfacție și a formularelor utilizate pentru sondarea satisfacției. Participarea la astfel de acțiuni este voluntară. În cazul în care Clientul nu este de acord să participe la acestea, el poate să-l anunțe pe Operator în orice moment la adresa în conformitate cu § 6, iar Operatorul va bloca datele relevante. Temei juridic – un interes legitim (art.6 alin.1 lit.f din GDPR), care constă în îmbunătățirea funcționalității serviciilor furnizate pe cale electronică și evaluarea nivelului de satisfacție de serviciile oferite de noi.

18. În plus, Operatorul prelucrează datele și în scopuri statistice legate de studiul serviciilor furnizate, în special al domeniului de aplicare a acestora. Temei juridic pentru acest domeniu este interesul nostru legitim (art. 6 alin.1 lit. f din GDPR).

19. Operatorul menționează că asigură securitatea deplină a datelor personale prelucrate în cadrul sistemului IT utilizat pentru operarea Magazinului Online. Sistemul aplicat permite: înregistrarea automată a datei primei introduceri de date cu caracter personal în sistem, a sursei datelor personale și a ID-ului utilizatorului care a introdus datele.

§ 2 Cui îi sunt partajate sau încredințate datele și cât timp sunt stocate?

1. Datele personale ale Clientului sunt transmise furnizorilor de servicii utilizați de artmaniacs.ro la administrarea Magazinului Online. Furnizorii de servicii cărora li se transferă date cu caracter personal, în funcție de condițiile contractuale și circumstanțele, fie sunt supuse instrucțiunilor companiei artmaniac cs.ro cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a acestor date (procesatori), fie definesc în mod independent scopurile și metodele de prelucrare a acestora (operatori). a) Procesatori. Distance.ro folosește serviciile furnizorilor care procesează date cu caracter personal numai la cererea Operatorului. Acestea includ: furnizorii care furnizează servicii de hosting, servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii poștale sau de curierat, servicii de poziționare a site-urilor web, furnizorii de sisteme de marketing, sisteme de analiză a traficului din Magazinul Online, sisteme de analiză a eficacității campaniilor de marketing, sisteme de creare și expediere a newsletter-ului, sisteme de colectare statisticilor și a anunțurilor publicitare (de exemplu, Google); b) Operatori. Distance.ro folosește serviciile furnizorilor care nu acționează numai la comandă și stabilesc singuri obiectivele și metodele de utilizare a datelor personale ale Clienților. Acestea oferă servicii de plată electronică și servicii bancare.

2. Având în vedere cele de mai sus, mai ales cooperarea cu Google, datele furnizate Operatorului pot fi transferate în afara Spațiului Economic European. Operatorul a asigurat securitatea corespunzătoare a datelor transferate aplicând clauzele standard de protecție a datelor, adoptate în conformitate cu deciziile Comisiei Europene. Puteți primi o copie a măsurilor de securitate pe care le folosim în ceea ce privește transferul de date către țări din afara SEE, în special contactându-l pe Ofițerul nostru.

3. Datele personale ale Clienților sunt stocate până în momentul de: a) retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor de către Client, b) prescripția creanțelor datorate Operatorului de Client sau Clientului de Operator; c) prescripția creanțelor datorate de Operator entităților care cooperează cu Operatorul în legătură cu furnizarea de servicii legate direct sau indirect de datele Clientului; d) ridicarea obiecțiilor de către Client față de prelucrarea datelor;

în funcție de care dintre evenimentele descrise mai sus are loc mai târziu.

4. Datele de navigare pot fi utilizate pentru a oferi Clienților un serviciu mai bun, pentru a analiza datele statistice și pentru a adapta Magazinul Online la preferințele Clienților, precum și pentru a administra Magazinul Online.

5. În cazul în care Clientul se abonează la buletin informativ (Newsletter), la adresa sa de e-mail, artmaniacs.ro va trimite mesaje electronice care conțin informații comerciale despre promoții și produse noi disponibile în Magazinul Online.

7. În cazul adresării unei cereri,artmaniacs.ro partajează date cu caracter personal organelor de stat autorizate, în special unităților organizatorice ale Parchetului, Poliției, Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintelui Oficiului pentru Protecția Concurenței și Consumatorilor sau Președintelui Oficiului Comunicațiilor Electronice.

8. Site-ul folosește Google reCAPTCHA v.3 oferită de firma Google Ireland Limited („Google”), o companie înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația irlandeză (numărul de înregistrare: 368047), cu sediul la adresa Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda – pentru a monitoriza interacțiunile utilizatorului pe site-ul web.

Mai multe informații cu privire la condițiile de utilizare și protecție a datelor pot fi găsite pe următorul site web https://policies.google.com/terms?hl=pl și https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 3 Mecanism de cookie-uri, prelucrare automată a datelor, adresă IP

1. Magazinul Online folosește fișiere mici numite cookie-uri. Acestea sunt salvate de Distance.ro pe dispozitivul terminal al vizitatorului Magazinului Online, dacă acest lucru este permis de browserul web. Un fișier cookie conține de obicei numele domeniului din care provine, „timpul său de expirare” și un număr individual, selectat aleatoriu, care identifică acest fișier.

2. Informațiile colectate prin intermediul acestui tip de fișiere ajută la adaptarea produselor oferite de artmaniacs.ro la preferințele individuale și nevoile reale ale vizitatorilor Magazinului Online. De asemenea, informațiile permit elaborarea de statistici generale referitor la vizionarea produselor prezentate în Magazinul Online.

3. Artmaniacs.ro utilizează două tipuri de cookie-uri: a) cookie-uri de sesiune: după încheierea unei sesiuni de anumit browser sau după oprirea computerului, informațiile salvate sunt șterse din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe computerele Clienților; b) cookie-uri persistente: sunt stocate în memoria dispozitivului terminal al Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expirate. Mecanismul de cookie-uri persistente nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe computerul Clienților.

4. Artmaniacs.ro folosește propriile cookie-uri în următoarele scopuri: a) salvarea mărfurilor în coșul de cumpărături, datorită căreia Clientul nu trebuie să le adauge după fiecare reîncărcare a site-ului sau pe fiecare subpagină; b) autentificarea Clientului în Magazinul Online și asigurarea sesiunii Clientului în Magazinul Online (după logare), datorită căreia Clientul nu trebuie să reintroducă log-in-ul și parola pe fiecare subpagină a Magazinului Online; c) analiza și cercetarea, precum și auditul audienței, în special pentru a crea statistici anonime care să ajute la înțelegerea modului în care Clienții folosesc Site-ul Magazinului, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului acestuia; d) prezentarea de reclame generale, oferte sau promoții destinate tuturor Clienților, într-un mod adaptat intereselor acestora, aflarea preferințelor Clientului, de exemplu, analizând cât de des vizitează Magazinul Online și ce produse cumpără, ceea ce permite o mai bună înțelegere a așteptărilor Clientului și adaptarea nevoilor sale, fără a afecta în mod semnificativ deciziile sale. Datorită aplicării tehnologiilor avansate, aceste operații vor fi adesea efectuate de sistem într-un mod automat, ceea ce va permite actualitatea conținutului trimis.

5. Artmaniacs.ro utilizează cookie-urile externe pentru: a) prezentarea de anunțuri publicitare adaptate preferințelor Clientului folosind instrumentele de publicitate online ale Google AdSense (administrator de cookie extern: Google Inc cu sediul în SUA);

6. Mecanismul de cookie-uri este sigur pentru computerele Clienților Magazinului Online. În special, aceasta cale nu permite ca virușii sau alte software-uri nedorite sau malware să pătrundă în computerele Clienților. Cu toate acestea, în browserele lor, Clienții dispun de opțiunea de a limita sau dezactiva accesul cookie-urilor la computere. În cazul în care folosiți această opțiune, utilizarea Magazinului Online va fi posibilă, cu excepția funcțiilor care, prin natura lor, necesită fișierele cookie.

7. Mai jos vă prezentăm modul în care puteți modifica setările browserelor web populare în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor: a) browser Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer); b) browser Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy); c) browser Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka); d) browser Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl); e) browser Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265); f) browser Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. Artmaniacs.ro poate stoca adresele IP ale Clienților. O adresă IP este numărul atribuit computerului unui vizitator al Magazinului Online de către un furnizor de servicii de internet. Numărul IP vă permite să accesați Internetul. Numărul IP permite accesul la Internet. În majoritatea cazurilor, acesta este atribuit computerului în mod dinamic, adică se modifică de fiecare dată când vă conectați la Internet și, prin urmare, este tratat în general ca o informație de identificare non-personală.

9. Adresa IP este utilizată de Operator la diagnosticarea problemelor tehnice cu serverul, la crearea analizelor statistice (de exemplu, determinarea din ce regiuni înregistrăm cele mai multe vizite), ca o informație utilă pentru administrarea și perfecționarea Magazinului Online, precum și în scopuri de securitate și eventuală identificare a unor programe automate nedorite de navigare prin conținutul Magazinului Online, care încărcă serverul.

10. Magazinul Online conține link-uri și referințe către alte site-uri web. Artmaniacs.ro nu poartă responsabilitate de regulile de protecție a confidențialității aplicabile acestora.

§ 4 Drepturile persoanelor vizate

1. Dreptul de retragere a consimțământului – temei juridic: art. 7 alin. 3 GDPR. a) Clientul are dreptul să retragă orice consimțământ acordat lui Artmaniacs.ro. b) Retragerea consimțământului produce efecte din momentul retragerii consimțământului. c) Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată de Distance.ro, în conformitate cu legea, înainte de retragerea acestuia. d) Retragerea consimțământului nu implică consecințe negative pentru Client, dar poate împiedica utilizarea ulterioară de servicii sau funcționalități pe care, potrivit legii, Artmaniacs.ro, le poate furniza numai pe baza consimțământului.

2. Dreptul de a obiecta prelucrarea datelor – temei juridic: art. 21 GDPR. a) Clientul are dreptul să se opună în orice moment – din motive legate de situația sa specială – la prelucrarea datelor sale personale, inclusiv profilarea, dacă Distance.ro prelucrează datele sale pe baza unui interes legitim, de exemplu, marketing-ul produselor și serviciilor Artmaniacs.ro, ținerea statisticilor privind utilizarea fiecărei funcționalității ale Magazinului Online și facilitarea utilizării Magazinului Online, precum și sondarea satisfacției. b) Renunțarea sub forma unui mesaj de e-mail la primirea mesajelor de marketing referitoare la produse sau servicii va însemna obiecția Clientului față de prelucrarea datelor sale personale, inclusiv profilarea în aceste scopuri. c) În cazul în care obiecția Clientului se dovedește a fi justificată și Operatorul nu va avea un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale Clientului față de care Clientul s-a opus prelucrării, vor fi șterse,

3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – temei juridic: art. 17 GDPR. a) Clientul are dreptul de a cere ștergerea tuturor sau a unor date personale. b) Clientul are dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal dacă: a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; b. a retras un anumit consimțământ în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului său; c. s-a opus utilizării datelor sale în scopuri de marketing; d. datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal; e. datele cu caracter personal trebuie eliminate pentru a se conforma obligației legale prevăzute în legislația UE sau în legislația Statului membru căruia îi este supus Operatorul; f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. c) În ciuda cererii de ștergere a datelor cu caracter personal, în legătură cu ridicarea obiecției sau retragerea consimțământului, Artmaniacs.ro poate păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea revendicărilor, precum și pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea conform legislației UE sau a legislației Statului membru căruia îi este supusă Distance.ro. Acest lucru se aplică în special datelor cu caracter personal care includ: prenumele, numele, adresa de e-mail, care sunt stocate în scopul examinării plângerilor și revendicărilor legate de utilizarea serviciilor Distance.ro sau, suplimentar, adresa de reședință/adresa pentru corespondență, numărul comenzii, care sunt păstrate în scopul examinării plângerilor și revendicărilor legate de contractele de vânzare încheiate sau furnizarea de servicii.

4. Dreptul de a limita prelucrarea datelor – temei juridic: art. 18 GDPR. a) Clientul are dreptul să ceară restricționarea prelucrării datelor sale personale. Depunerea unei cereri, până la examinarea acesteia, împiedică utilizarea anumitor funcționalități sau servicii, a căror utilizare va implica prelucrarea datelor acoperite de cerere. De asemenea, Distance.ro nu va trimite niciun mesaj, inclusiv cele de marketing. b) Clientul are dreptul să ceară restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri: a. atunci când pune la îndoială corectitudinea datelor sale personale – atunci Artmaniacs.ro limitează utilizarea acestora pentru timpul necesar verificării corectitudinii datelor, dar nu mai mult de 7 zile; b. atunci când prelucrarea datelor este ilegală și, în loc să se șteargă datele, Clientul va cere restricționarea utilizării acestora; c. atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau utilizate, dar sunt necesare pentru Client pentru a stabili, urmări sau apăra revendicări; d. atunci când s-a opus utilizării datelor sale – atunci limitarea are loc pentru timpul necesar pentru a decide dacă – datorită situației speciale – protecția intereselor, drepturilor și libertăților Clientului prevalează interesele realizate de Distance.ro prin prelucrarea datelor personale ale Clientului.

5. Dreptul de acces la date – temei juridic: art. 15 GDPR. a) Clientul are dreptul de a obține de la Distance.ro o confirmare dacă aceasta prelucrează date cu caracter personal, iar, în caz afirmativ, Clientul are dreptul: a. să acceseze datele sale personale; b. să obțină informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, despre destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada planificată de stocare a datelor Clientului sau despre criteriile aplicate pentru determinarea acestei perioade (atunci când specificarea perioadei planificate de prelucrare a datelor nu este posibilă), despre drepturile Clientului în conformitate cu GDPR și despre dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, despre sursa acestor date, despre luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea, și despre măsurile de securitate aplicate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene; c. de a obține o copie a datelor sale personale.

6. Dreptul de rectificare a datelor – temei juridic: art. 16 GDPR. a) Clientul are dreptul să solicite de la Distance.ro rectificarea imediată a datelor sale personale care sunt incorecte. Luând în considerare scopurile prelucrării, Clientul vizat are dreptul de a cere suplimentarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin prezentarea unei declarații suplimentare, adresând cererea la adresa de e-mail în conformitate cu § 6 din Politica de confidențialitate.

7. Dreptul de portabilitate a datelor – temei juridic: art. 20 GDPR. a) Clientul are dreptul să primească datele sale personale furnizate lui Distance.ro și apoi să le trimită altui operator de date personale, pe care l-a ales. De asemenea, Clientul are dreptul de a cere ca datele sale personale să fie trimise de Distance.ro direct unui astfel de operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. În acest caz, Distance.ro va trimite datele personale ale Clientului sub forma unui fișier CSV, care este un format utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de mașină, permițând trimiterea datelor primite către alt operator de date personale.

8. În cazul în care Clientul înaintează o cerere rezultată din drepturile de mai sus, Artmaniacs.ro îndeplinește cererea sau refuză să o respecte imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Dacă totuși – din cauza complexității cererii sau a numărului de solicitări – Artmaniacs.ro nu va putea satisface cererea în termen de o lună, o va rezolva în următoarele două luni, informându-l anterior pe Client în termen de o lună de la primirea cererii cu privire la prelungirea intenționată a termenului și motivele acesteia.

9. Clientul poate înainta către Artmaniacs.ro plângeri, întrebări și solicitări cu privire la prelucrarea datelor sale personale și exercitarea drepturilor sale.

10. Clientul are dreptul de a solicita lui Artmaniacs.ro să-i transmită copii ale clauzelor contractuale standard, direcționând solicitarea în modul indicat în § 6 din Politica de confidențialitate.

11. Clientul are dreptul să depună o plângere la Președintele Oficiului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal cu privire la încălcarea drepturilor sale de a proteja datele cu caracter personal sau a altor drepturi acordate în temeiul GDPR.

§ 5 Gestionarea securității – parolă

1. Artmaniacs.ro asigură Clienților o conexiune sigură și criptată în timp ce aceștia transferă date cu caracter personal și când se autentifică la Contul de Client de pe Site. Operatorul folosește certificatul SSL, emis de una dintre cele mai importante companii din lume în domeniul securității și criptării datelor transmise pe rețeaua Internet.

2. În cazul în care Clientul care are un cont în Magazinul Online a pierdut parola de acces în vreun fel, Magazinul Online vă permite să generați o nouă parolă. Artmaniacs.ro nu trimite un memento de parolă. Parola este stocată în baza de date într-o formă criptată, într-un mod care împiedică citirea acesteia. Pentru a genera o nouă parolă, trebuie să furnizați adresa dvs. de e-mail în formularul disponibil sub link-ul „Ați uitat parola”, indicat lângă formularul de autentificare a contului din Magazinul Online. Noua parolă va fi trimisă automat la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau salvată la ultima modificare a profilului contului.

3. Artmaniacs.ro nu trimite niciodată vreo corespondență, inclusiv corespondență electronică, solicitând detalii de autentificare, și, în special, parola de acces la contul Clientului.

§ 6 Modificări ale Politici de confidențialitate

1. Politica de confidențialitate poate suferi modificări, care vor fi notificate Clienților de către Artmaniacs.

2. Vă rugăm să înaintați întrebările legate de Politica de confidențialitate la următoarea adresă: office@artmaniacs.ro

3. Data ultimei modificări: 1.01.2022

bottom of page