top of page

Termeni si conditii

Regulamentul magazinului online

Prezentul Regulament definește condițiile generale, regulile și modul de vânzare desfășurat de SC ART MANIACS SRL prin intermediul magazinului online www.artmaniacs.ro (denumit în continuare „Magazinul Online”) și stabilește termenii și condițiile de prestare de către SC ART MANIACS SRL a serviciilor gratuite pe cale electronică.

§ 1 Definiții

1. Zile lucrătoare – înseamnă zilele săptămânii de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

2. Livrare – înseamnă actul efectiv care constă în furnizarea către Client de către Vânzător, prin intermediul Furnizorului, a Bunurilor specificate în comandă.

3. Furnizor – înseamnă entitatea cu care Vânzătorul cooperează privind Livrarea Mărfurilor: a) compania de curierat Fan Courier;

4. Parolă – înseamnă un șir de litere, cifre sau alte caractere selectate de Client în timpul Înregistrării în Magazinul Online, utilizate pentru securizarea accesului la Contul de Client din Magazinul Online.

5. Client – înseamnă o entitate în favoarea căreia serviciile pot fi furnizate electronic în conformitate cu Regulamentul și prevederile legale sau cu care poate fi încheiat un Contract de vânzare.

6. Consumator – înseamnă o persoană fizică care efectuează cu antreprenorul un act juridic care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.

7. Cont de Client – înseamnă un panou individual pentru fiecare Client, activat în numele său de către Vânzător, după Înregistrarea Clientului și încheierea contractului pentru furnizarea serviciului Administrarea Contului de Client.

8. Antreprenor – înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, dar căreia legea îi acordă capacitate juridică, desfășoară activitatea comercială sau profesională în nume propriu și efectuează un act juridic direct legat de activitatea sa profesională sau profesională.

9. Antreprenor cu drepturile de Consumator – înseamnă o persoană fizică care încheie un Contract de vânzare direct legat de activitatea sa comercială, în cazul în care din conținutul Contractului de vânzare reiese că acesta nu are un caracter profesional pentru acest Antreprenor, rezultat în special din subiectul activității sale comerciale, pus la dispoziție pe pe baza prevederilor privind Registrul Central și Informații privind Activitatea Comercială.

10. Regulament – înseamnă prezentul regulament.

11. Înregistrare – înseamnă actul efectiv efectuat în modul specificat în Regulament, cerut pentru ca Clientul să beneficieze de toate funcționalitățile Magazinului Online.

12. Magazin Staționar – înseamnă unul dintre locurile destinate deservirii Clienților, a căror listă este disponibilă pe Site-ul Web al Magazinului.

13. Vânzător – înseamnă SC ART MANIACS SRL [CIF]: 30967233, J40/14125/2012, e-mail: OFFICE@ARTMANIACS.RO, fiind în același timp și proprietarul Magazinului Online.

14. Site-ul web al Magazinului – înseamnă site-urile web pe care Vânzătorul gestionează Magazinul Online, care operează în domeniul artmaniacs.ro.

15. Bunuri – înseamnă produsul prezentat de Vânzător prin intermediul Site-ului web al Magazinului, care poate face obiectul unui Contract de vânzare.

16. Suport durabil – înseamnă un material sau instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informații adresate personal acestuia, într-un mod care permite accesul la informații în viitor pentru o perioadă adecvată scopurilor pentru care sunt utilizate aceste informații, și care permite restabilirea informațiilor stocate într-o formă nemodificată.

17. Contract de vânzare – înseamnă contractul de vânzare încheiat de la distanță, pe baza principiilor definite în Regulament, între Client și Vânzător.

§ 2 Dispoziții generale și utilizarea Magazinului Online

1. Toate drepturile asupra Magazinului Online, inclusiv drepturile materiale de autor, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniului său de internet, a Site-ului web al Magazinului, precum și asupra modelelor, formularelor, siglelor postate pe Site-ul Web al Magazinului (cu excepția siglelor și fotografiilor prezentate pe Site-ul Magazinului în scopul prezentării bunurilor, asupra cărora drepturi de autor aparțin terților) aparțin Vânzătorului, iar utilizarea lor poate avea loc numai într-un mod determinat și în conformitate cu Regulamentul și cu acordul Vânzătorului exprimat în scris.

2. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru ca utilizarea Magazinului Online să fie posibilă pentru utilizatorii de Internet folosind toate browserele web populare, sistemele de operare, tipurile de dispozitive și tipurile de conexiuni de internet. Cerințele tehnice minime care permit utilizarea Site-ului web al Magazinului îndeplinește un browser web în versiuni de cel puțin Internet Explorer 11 sau Chrome 66 sau FireFox 60 sau Opera 53 sau Safari 5 sau mai recente, cu Javascript activat, acceptând fișierele de tip „cookie” și o conexiune de Internet o un debit de cel puțin 256 kbit/s. Site-ul web al Magazinului este optimizat pentru o rezoluție minimă a ecranului de 1024×768 pixeli.

3. Vânzătorul folosește mecanismul „cookie-urilor”, care sunt salvate de serverul Vânzătorului pe hard disk-ul dispozitivului terminal al Clientului în cazul în care Clienții utilizează Site-ul Web al Magazinului. Utilizarea „cookie-urilor” vizează funcționarea corectă a Site-ului web al Magazinului pe dispozitivele terminale ale Clienților. Acest mecanism nu distruge dispozitivul terminal al Clientului și nu modifică configurația dispozitivelor terminale ale Clientului sau software-ul instalat pe aceste dispozitive. Fiecare Client poate dezactiva mecanismul „cookie” din browserul web al dispozitivului său terminal. Vânzătorul precizează însă că dezactivarea „cookie-urilor” poate, totuși, să provoace dificultăți sau să împiedice utilizarea Site-ului web al Magazinului.

4. Pentru a depune o comandă în Magazinul Online prin intermediul Site-ului web al Magazinului sau prin e-mail și pentru a beneficia de serviciile disponibile pe Site-urile web ale Magazinului, este necesar ca Clientul să aibă un cont de e-mail activ.

5. Pentru a depune o comandă în Magazinul Online prin telefon, Clientul trebuie să aibă un număr de telefon activ și un cont de e-mail activ.

6. Este interzis Clientului să furnizeze un conținut cu caracter ilegal și să utilizeze Magazinul Online, Site-ul web al Magazinului sau serviciile gratuite furnizate de Vânzător, într-un mod contrar legii, bunelor obiceiuri sau încălcând drepturile personale ale terților.

7. Vânzătorul declară că natura publică a rețelei de Internet și utilizarea serviciilor prestate pe cale electronică, pot implica riscul obținerii și modificării datelor Clienților de către persoane neautorizate, prin urmare, Clienții trebuie să utilizeze măsuri tehnice adecvate pentru a minimiza riscurile menționate mai sus. În special, ar trebui să utilizeze programe antivirus și programe care protejează identitatea utilizatorilor de Internet. Vânzătorul nu solicită niciodată Clientului să-i comunice Parola sub nici o formă.

8. Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor Magazinului Online în scopul desfășurării de către Client a unei activități care ar încălca interesul Vânzătorului, adică a unei activități de publicitate în favoarea unui alt antreprenor sau produs; a activității constând în postarea de conținut care nu are legătură cu profilul de activitate a Vânzătorului; a activității constând în postarea de conținut fals sau înșelător.

§ 3 Înregistrare

1. Pentru a deschide un Cont de Client, Clientul este obligat să efectueze o Înregistrare gratuită.

2. Înregistrarea nu este necesară pentru a plasa o comandă la Magazinul Online.

3. Pentru a efectua o Întregistrare, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare pus la dispoziție de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului și să trimită electronic formularul de înregistrare completat Vânzătorului, selectând funcția corespunzătoare de pe formularul de înregistrare. În timpul Înregistrării, Clientul stabilește o Parolă personală.

4. La completarea formularului de înregistrare, Clientul are posibilitatea de a se familiariza cu Regulamentul, acceptând conținutul acestuia bifând câmpul corespunzător din formular.

5. În timpul înregistrării, Clientul poate consimți voluntar la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing prin bifarea câmpului corespunzător din formularul de înregistrare. În acest caz, Vânzătorul informează în mod expres despre scopul colectării datelor personale ale Clientului, precum și despre destinatarii acestor date, preconizați sau cunoscuți Vânzătorului.

6. Consimțământul Clientului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scop de marketing nu condiționează posibilitatea încheierii unui contract cu Vânzătorul pentru furnizarea serviciului de Administrare a Contului de Client pe cale electronică. Consimțământul poate fi retras în orice moment prin transmiterea declarației corespunzătoare de către Client către Vânzător. Declarația poate fi, de exemplu, trimisă la adresa Vânzătorului prin e-mail.

7. După trimiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, prin poșta electronică la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, confirmarea înregistrării de către Vânzător. Din acest moment, contractul pentru furnizarea serviciului de Administrare a Contului de Client pe cale electronică este încheiat, iar Clientul obține opțiunea de accesare a Contului de Client și de a face modificări la datele furnizate în timpul Înregistrării.

§ 4 Comenzi

1. Informațiile conținute pe Site-ul Web al Magazinului nu constituie o ofertă a Vânzătorului în sensul Codului Civil, ci doar o invitație către Clienți să depună oferte de încheiere a unui Contract de vânzare.

2. Clientul poate depune comenzi în Magazinul Online prin intermediul Site-ului Web al Magazinului sau prin poștă electronică 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.

3. Clientul poate depune comenzi în Magazinul Online prin telefon în orele și zilele indicate pe Site-ul Web al Magazinului.

4. Clientul care plasează o comandă prin intermediul Site-ului Web al Magazinului completează comanda selectând Bunurile de care este interesat. Bunurile sunt adăugate la comandă prin alegerea mărimii, urmând apăsarea comencii „ADAUGĂ ÎN COȘ” sub produsul respectiv, prezentat pe Site-ul Web al Magazinului. După completarea întregii comenzi și indicarea în „COȘ” a modului de Livrare și a formei de plată, Clientul plasează comanda trimitând formularul de comandă către Vânzător, selectând pe Site-ul Web al Magazinului tasta „ Comanda cu obligația de plată ”. De fiecare dată înainte de a trimite comanda Vânzătorului, Clientul este informat despre prețul total pentru Bunurile și Livrarea selectată, precum și despre toate costurile suplimentare pe care este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare.

5. Clientul care plasează o comandă prin telefon, folosește numărul de telefon furnizat de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. În timpul conversației telefonice, Clientul indică Vânzătorului numele produsului dintre Bunurile găsite pe Site-ul Web al Magazinului, cantitatea Bunurilor pe care ar dori să le comande și specifică metoda și adresa Livrării și forma de plată, precum și indică, la alegerea sa, adresa sa de e-mail sau adresa de corespondență pentru a confirma de către Vânzător conținutul contractului propus și pentru confirmarea comenzii – în cazul încheierii Contractului de vânzare între Client și Vânzător. De fiecare dată în timpul unei conversații telefonice, Vânzătorul îl informează pe Clientul despre prețul total al Bunurilor selectate și costul total al metodei de Livrare alese, precum și despre toate costurile suplimentare pe care Clientul ar fi obligat să le plătească în cazul în care Contractul de vânzare ar fi încheiat.

6. Vânzătorul confirmă Clientului conținutul Contractului de vânzare propus, după alegerea Clientului – pe hârtie sau sub forma unui mesaj electronic, iar confirmarea are loc înainte de încheierea Contractului de vânzare.

7. Declarația Clientului cu privire la încheierea Contractului de vânzare, depusă de acesta după primirea de la Vânzător a confirmării menționate mai sus la §4 alin. 6, este fixată pe suport de hârtie sau pe alt Suport durabil.

8. După încheierea Contractului de vânzare prin telefon, Vânzătorul va trimite pe un Suport durabil la adresa de e-mail sau cea de corespondență, indicată de Client, informația cu confirmarea condițiilor Contractului de vânzare. Confirmarea include, în special: o descriere a Bunurilor care fac obiectul Contractului de vânzare, prețul acestora, costul Livrării și o informație despre orice alte costuri pe care Clientul este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare.

9. Clientul care plasează comandă prin e-mail, o trimite la adresa de e-mail indicată de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. În mesajul transmis Vânzătorului, Clientul va indica în special: numele Bunurilor, culoarea și cantitatea acestora, selectate dintre Bunurile prezentate pe Site-ul Web al Magazinului, și datele sale de contact.

10. După primirea mesajului de e-mail de la Client, menționat la §4 alin. 7, Vânzătorul trimite un mesaj de retur către Client prin e-mail, furnizându-i datele sale de înregistrare, prețul Bunurilor selectate, precum și posibilele forme de plată și modalitatea de Livrare, împreună cu costul acestora, precum și informații despre toate plățile suplimentare pe care Clientul le-ar suporta în baza Contractului de vânzare. Mesajul conține, de asemenea, o informație pentru Client referitor la faptul că încheierea Contractului de vânzare prin e-mail implică obligația de a plăti Bunurile comandate. Pe baza informațiilor furnizate de Vânzător, Clientul poate depune comandă prin trimiterea unui mesaj electronic către Vânzător, indicând forma de plată aleasă și modalitatea de Livrare.

11. În ceea ce privește anumite Bunuri (informații despre acest subiect sunt de fiecare dată postate pe Site-ul web al Magazinului, pe foaia Bunului), Clientul are opțiunea de a depune o comandă individuală, în care Produsul va fi realizat conform specificației sale sau va servi pentru a-I satisface nevoile individuale. În acest scop, Clientul, la finalizarea comenzii, poate selecta modelul Bunurilor de care este interest, dintre cele prezentate de Vânzător pe Site-ul web al Magazinului și descrise ca fiind realizate conform specificației Clientului sau pentru a-i satisface nevoile individuale („custom”). Clientul definește proprietățile acestor Bunuri sau conferă caracteristici strâns legate de persoana sa, de exemplu, prin broderie individuală (adică conținutul care urmează să fie brodat pe Bunuri). Bunurile sunt adăugate la comandă selectând butonul „ADĂUGAȚI ÎN COȘ” sub Bunurile respective prezentate pe Site-ul web al Magazinului. După finalizarea întregii comenzi și indicarea în „COȘ” a modalității de livrare și a formei de plată, Clientul plasează comanda prin trimiterea formularului de comandă către Vânzător, selectând tasta „Confirmare comanda” de pe Site-ul Magazinului. Comanda implică obligația de plată”. De fiecare dată, înainte de a trimite comanda către Vânzător, Clientul este informat despre prețul total pentru Bunurile selectate și Livrarea, precum și despre toate costurile suplimentare pe care este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare. Fiecare dintre Bunurile marcate „custom” ar trebui să facă obiectul unei comenzi separate. În mod similar – Bunurile marcate „custom”, nu trebuie combinate cu alte Bunuri adlate în sortimentul Vânzătorului în aceeași comandă. Soluțiile tehnice utilizate pe Site-ul web al Magazinului împiedică acțiunile menționate mai sus.

12. Plasarea unei comenzi este echivalentă cu depunerea de către Client a unei oferte către Vânzător, pentru a încheia un Contract de vânzare a Bunurilor care fac obiectul comenzii.

13. După plasarea comenzii, Vânzătorul trimite la adresa de e-mail indicată de Client confirmarea depunerii acesteia. Informația despre confirmarea plasării comenzii constituie declarația de acceptare din partea Vânzătorului a ofertei, menționată la §4 alin. 9 de mai sus și din momentul primirii acesteia de către Client Contractul de vânzare este încheiat.

14. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul confirmă termenii acestuia Clientului, trimițându-le pe un Suport durabil la adresa de e-mail a Clientului sau în scris, la adresa indicată de Client în timpul Înregistrării sau a depunerii comenzii.

§ 5 Plăți

1. Prețurile de pe Site-ul Web al Magazinului indicate lângă produse sunt prețuri brute și nu includ informații privind costurile de Livrare și orice alte costuri pe care Clientul va fi obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare, despre care Clientul va fi informat atunci când va alege modul de livrare și va depune comandă.

2. Clientul poate alege următoarele forme de plată pentru Bunurile comandate:

a) transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (în acest caz, comanda va fi procesată după ce Vânzătorul trimite confirmarea acceptării comenzii către Client și după ce fondurile vor fi creditate în contul bancar al Vânzătorului);

b) card de plată prin sistemul de plăți euplatesc.ro, (în acest caz, realizarea comenzii va începe după ce Vânzătorul va trimite Clientului confirmarea de acceptare a comenzii și după ce Vânzătorul va primi informația de la sistemul euplatesc.ro despre efectuarea cu succes a plății de către Client);

3. Pentru comandă, Clientul trebuie să efectueze plata sumei rezultate din Contractul de vânzare încheiat, în termen de 7 Zile lucrătoare, în cazul în care a ales modul de plată în avans.

4. În cazul în care Clientul nu reușește să efectueze plata în termenul prevăzut la §5 alin. 3 din Regulament, Vânzătorul stabilește un termen limită suplimentar pentru efectuarea plății de către Client și îl informează pe acesta despre noul termen pe un Suport durabil. Informația despre termenul de plată suplimentar conține și informație că, după expirarea acestui termen, Vânzătorul se va retrage din Contractul de vânzare. În cazul expirării celui de-al doilea termen de plată, Vânzătorul va transmite Clientului, pe un Suport durabil, o declarație de retragere din Contract în temeiul art. 491 din Codul civil.

§ 6 Livrare

1. Vânzătorul realizează livrarea pe teritoriul României.

2. Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile care fac obiectul Contractului de vânzare fără defecte.

3. Vânzătorul postează pe Site-ul Web al Magazinului informația despre numărul de zile lucrătoare necesare pentru Livrarea și realizarea comenzii.

4. Termenul de Livrare și realizare a comenzii indicat pe Site-ul Web al Magazinului este calculat în zile lucrătoare în conformitate cu §5 alin. 2 din Regulament.

5. Bunurile comandate sunt livrate Clientului prin intermediul Furnizorului la adresa indicată în formularul de comandă.

6. În ziua expedierii Bunurilor către Client, la adresa de e-mail a Clientului este trimisă informația care confirmă expedierea coletului de către Vânzător.

7. Clientul este obligat să examineze coletul livrat în timpul și modul adoptat pentru tipul respective de colete. În cazul în care se constată un defect sau o deteriorare a coletului, Clientul are dreptul să solicite angajatului Furnizorului să întocmească un proces-verbal corespunzător.

8. Vânzătorul, în conformitate cu voința Clientului, atașează la coletul care face obiectul Livrării, bon fiscal sau factura fiscala care include Bunurile livrate. Pentru a primi o factură fiscala, Clientul trebuie să declare în momentul cumpărării că achiziționează Bunurile în calitate de Antreprenor (contribuabil). Prezentarea declarației de mai sus se face marcând câmpul corespunzător în formularul de comandă, înainte de a trimite comanda către Vânzător.

§ 7 Garanția legală

1. Vânzătorul asigură Livrarea Bunurilor într-o stare lipsită de defecte fizice și deficiențe legale. Vânzătorul este răspunzător față de Client dacă produsul are un defect fizic sau legal (garanție legală).

2. Dacă produsul are un defect, Clientul poate:

a) depune o declarație cu privire la reducerea prețului sau retragerea din Contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul, imediat și fără inconveniente excesive pentru Client, înlocuiește produsul defect cu un produs liber de defecte sau elimină defectul.

a. Această restricționare nu se aplică dacă produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui produsul cu altul lipsit de defecte sau de a elimina defectele. În loc să elimine defectul la propunerea Vânzătorului, Clientul poate solicita înlocuirea produsului cu altul fără defecte sau în loc de a înlocui produsul să ceară înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care aducerea obiectului la starea conformă cu contractul în modul ales de Client, este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de Vânzător. La evaluarea excesului de costuri, se ia în considerare valoarea unui produs fără defecte, tipul și importanța defectului constatat, precum și inconvenientul la care Clientul ar fi expus în caz de alt mod de satisfacere a pretențiilor.

b) solicita înlocuirea produsului defect cu unul fără defecte sau eliminarea defectului. Vânzătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu un produs lipsit de defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără inconveniente excesive pentru Client. Vânzătorul poate refuza să satisfacă solicitarea Clientului dacă aducerea produsului defect la starea conformă cu Contractul de Vânzare în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu cea de-a două modalitate posibilă de aducere la starea conformă cu Contractul de Vânzare. Costul reparației sau înlocuirii este suportat de Vânzător.

3. Clientul, care își exercită drepturile de garanție legală este obligat să livreze obiectul defect pe adresa Vâzătorului. În cazul unui Client care este Consumator și a unui Antreprenor cu drepturi de Consumator, costul de livrare este acoperit de Vânzător.

4. Vânzătorul răspunde în cadrul garanției legale dacă defectul fizic va fi constatat în termen de maximum doi ani de la eliberarea Bunurilor Clientului. Revendicarea pentru înlăturarea defectului sau înlocuirea produsului cu un produs fără defecte expiră după un an, dar această perioadă nu se poate termina înainte de perioada menționată în prima frază de mai sus. În această perioadă, Clientul se poate retrage din Contractul de vânzare sau poate depune o declarație privind reducerea prețurilor din cauza unui defect la produs. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea produsului cu altul fără defecte sau eliminarea defectului, termenul limită pentru retragerea din Contractul de vânzare sau depunerea unei declarații de reducere a prețului începe cu expirarea, fără efect, a termenului de înlocuire a produsului sau de înlăturare a defectului.

5. Toate reclamațiile referitoare la Bunuri sau la realizarea Contractului de vânzare, Clientul poate trimite în scris la adresa Vânzătorului.

6. În termen de 14 zile de la data depunerii reclamației, Vânzătorul va lua decizie privind reclamația Bunurilor sau reclamația referitoare la realizarea Contractului de vânzare înaintate de Client.

7. Clientul poate înainta o reclamație Vânzătorului în legătură cu utilizarea serviciilor gratuite furnizate pe cale electronică de către Vânzător. Reclamația poate fi depusă în format electronic și trimisă la adresa office@artmaniacs.ro. În reclamație, Clientul trebuie să includă o descriere a problemei produse. Vânzătorul va examina prompt, dar cel târziu în termen de 14 zile, reclamațiile și transmite un răspuns Clientului.

8. Vânzătorul nu utilizează soluționarea extrajudiciară a litigiilor menționate în Legea din 23 septembrie 2016 privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatori.

§ 8 Garanție

1. Bunurile vândute de către Vânzător pot fi acoperite de garanția acordată de producătorul Bunurilor sau de distribuitor.

2. În cazul Bunurilor acoperite de garanție, informația privind existența și conținutul garanției este de fiecare dată prezentată pe Site-ul Web al Magazinului.

§ 9 Retragere din contractul de vânzare

1. Clientul fiind un Consumator sau un Antreprenor cu drepturi de Consumator care a încheiat un Contract de vânzare se poate retrage din acesta în termen de 30 de zile, fără a da un motiv.

2. Termenul limită pentru retragerea din Contractul de vânzare începe să curgă din momentul în care Consumatorul, Antreprenorul cu drepturi de Consumator sau o persoană terța indicată de aceștia, alta decât transportător, intră în posesia Bunurilor.

3. Consumatorul și Antreprenorul cu drepturi de Consumator se poate retrage din Contractul de vânzare prin prezentarea Vânzătorului unei declarații de retragere. Această declarație poate fi transmisă, de exemplu, în scris la adresa str. Transilvaniei, nr. 24, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la adresa Vânzătorului office@artmaniacs.ro. Declarația poate fi făcută pe formular, al cărui model a fost postat de către Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului la adresa:formular de retragere din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia.

4. Consumatorul și Antreprenorul cu drepturi de Consumator se poate retrage din Contractul de vânzare prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web la adresa: Formular Electronic de retragere din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia. Vânzătorul va confirma imediat Consumatorului și Antreprenorului cu drepturi de Consumator primirea formularului transmis prin intermediul site-ului.

5. În cazul retragerii din Contractul de vânzare, acesta este considerat ca și neîncheiat.

6. În cazul în care Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator a prezentat declarația de retragere din Contractul de vânzare înainte ca Vânzătorul să-i accepte ofertă, oferta nu va mai avea caracter obligatoriu.

7. Vânzătorul este obligat să returneze imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului privind retragerea din Contractul de vânzare, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul de Livrare a Bunurilor către Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator. Vânzătorul poate să se abțină de rambursarea plăților primite de la Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator până la momentul de primire înapoi a Bunurilor sau momentul de furnizare de către Consumator a dovezii de retrimitere a Bunurilor, în funcție de care evenimentul care are loc mai întâi.

8. În cazul în care Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator care exercită dreptul de retragere, a ales modul de livrare a Bunurilor, altul decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită în mod uzual de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să restituie costurile suplimentare suportate de Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator.

9. Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator este obligat să returneze Bunurile către Vânzător imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data în care s-a retras din Contractul de vânzare. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să se trimită Bunurile pe adresa Vânzătorului înainte de expirarea acestui termen. Bunurile returnate trebuie furnizate sau trimise la adresa Vânzătorului.

10. În cazul retragerii, Clientul Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator va suporta numai costurile directe de returnare a Bunurilor..

11. Jeśli din cauza naturii sale, Bunurile nu pot fi returnate prin poștă în modul obișnuit, Vânzătorul îl informează pe Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator despre costurile de returnare a obiectelor pe Site-ul Web al Magazinului.

12. Consumatorul și Antreprenorul cu drepturi de Consumator este responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor ca urmare a utilizării lor într-un mod care depășește modul necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor.

13. Vânzătorul va rambursa plata folosind același mod de plată care a fost aplicat de Consumator sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul sau Antreprenorul cu drepturi de Consumator a acceptat expres o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru el.

§ 10 Servicii gratuite

1.Vânzătorul oferă servicii gratuite Clienților pe cale electronică:

a) Formular de contact;

b) Newsletter;

c) Administrarea Contului de Client;

d) Postarea opiniilor;

2. Serviciile specificate la §10 alin. 1 de mai sus sunt prestate 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.

3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a alege și de a modifica tipul, forma, ora și modalitatea de a oferi acces la serviciile menționate selectate, informându-i pe Clienți într-un mod adecvat modificării Regulamentului.

4. Serviciul Formular de contact constă în trimiterea unui mesaj către Vânzător folosind formularul postat pe Site-ul Web al Magazinului.

5. Renunțarea la serviciul gratuit Formularul de contact este posibilă în orice moment și constă în încetarea de a mai trimite întrebări către Vânzător.

6. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de orice Client care introduce adresa sa de e-mail utilizând formularul de înregistrare pus la dispoziție de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. După transmiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, pe cale electronică, la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare, un link de activare care confirmă subscriere la Newsletter. Din momentul de accesare a link-ului de către Client, se încheie un contract pentru furnizarea pe cale electronică a serviciului Newsletter. În plus, în timpul Înregistrării, Clientul poate bifa câmpul corespunzător din formularul de înregistrare pentru a subscrie la serviciul Newsletter.

7. Serviciul Newsletter constă în trimiterea de către Vânzător, la adresa de e-mail, a mesajelor în formă electronică care conțin informații despre produse sau servicii noi din oferta Vânzătorului. Newsletter-ul este trimis de către Vânzător tuturor Clienților care s-au abonat.

8. Fiecare Newsletter adresat Clienților individuali conține, în special: informația despre expeditor, câmpul „subiect” completat în care specifică conținutul coletului și informația despre posibilitatea și modul de dezabonare de la serviciul gratuit de Newsletter.

9. Clientul poate oricând să renunțe la primirea Newsletter-ului prin dezabonare folosind link-ul conținut în fiecare mesaj electronic trimis în cadrul serviciului Newsletter sau prin dezactivarea câmpului corespunzător din Contul de Client

10. Serviciul de Administrare a Contului de Client este disponibil după efectuarea Înregistrării pe principiile descrise în Regulament și constă în punerea la dispoziția Clientului a unui panou dedicat în cadrul Site-ului Web al Magazinului, care permite Clientului să modifice datele pe care le-a indicat în timpul Înregistrării, precum și să urmărească starea realizării comenzilor și istoricul comenzilor deja finalizate.

11. Clientul care a efectuat Înregistrarea, poate trimite o cerere către Vânzător de a șterge a Contul de Client, iar în cazul în care Vânzătorul solicită ștergerea Contului Clientului, acesta poate fi eliminat până la 14 zile de la data solicitării.

12. Serviciul Postare de opinii constă în permisiunea Vânzătorului pentru Clienții care au un Cont de Client, de a publica pe Site-ul Web al Magazinului unele declarații individuale și subiective ale Clientului, în special cu privire la Bunuri.

13. Renunțarea la serviciul Postare de opinii este posibilă în orice moment și constă în încetarea de către Client a postării textelor pe Site-ul Web al Magazinului.

14. Vânzătorul are dreptul să blocheze accesul la Contul de Client și la servicii gratuite, în cazurile în care Clientul acționează în detrimentul Vânzătorului, adică desfășurarea activității publicitare pentru alți antreprenori sau alt produs; a unei activități constând în postarea de conținut care nu are legătură cu activitatea Vânzătorului; a activității constând în postarea de conținut fals sau înșelător, precum și în cazul în care blocarea accesului la Contul de Client și la serviciile gratuite este justificată din motive de securitate – în special: spargerea măsurilor de protecție a Site-ului Web al Magazinului de către Client sau alte activități de hacker. Blocarea accesului la Contul de Client și la servicii gratuite din motive menționate continuă pentru perioada necesară pentru a rezolva problema care stă la baza blocării accesului la Contul de Client și la servicii gratuite. Vânzătorul notifică Clientul cu privire la blocarea accesului la Contul de Client și la servicii gratuite, pe cale electronică, la adresa indicată de Client în formularul de înregistrare.

§ 11 Responsabilitatea clientului cu privire la conținutul postat de acesta

1. Prin publicarea conținutului și partajarea acestuia, Clientul face o distribuție voluntară a conținutului. Conținutul postat nu reprezintă opiniile Vânzătorului și nu trebuie identificat cu activitatea sa. Vânzătorul nu este furnizorul de conținut, ci doar o entitate care oferă resurse TIC adecvate în acest scop.

2. Clientul declară că:

a) are dreptul să beneficieze de drepturi de autor materiale, drepturi de proprietate industrială și/sau drepturi conexe la – respectiv – opere, obiecte ale drepturilor de proprietate industrială (de exemplu mărci comerciale) și/sau obiecte de drepturi conexe care sunt incluse în conținutul;

b) postarea și distribuirea în cadrul serviciilor menționate la §10 din Regulament, a datelor personale, a imaginii și a informațiilor despre terți a avut loc în mod legal, voluntar și cu acordul persoanelor în cauză;

c) consimte la accesul la conținutul publicat de către alți Clienți și Vânzător, precum și îl autorizează pe Vânzătorul să-l utilizeze gratuit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

d) consimte la dezvoltarea operelor în sensul Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

3. Clientul nu are dreptul la:

a) postarea în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, a datelor cu caracter personal ale terților și diseminarea imaginii terților fără permisiunea impusă de lege sau consimțământul unei terțe persoane;

b) postarea de conținut publicitar și/sau promoțional în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament.

4. Vânzătorul este responsabil pentru conținutul postat de Clienți, cu condiția să primească o notificare în conformitate cu § 12 din Regulament.

5. Este interzis Clienților să posteze în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, un conținut care ar putea, în special:

a) să fie postat cu rea-credință, de exemplu, cu intenția de a încălca drepturile personale ale terților;

b) să încalce orice drepturi ale terților, inclusiv drepturi legate de protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, protecția drepturilor de proprietate industrială, secret comercial sau drepturile legate de obligația de păstrare a confidențialității;

c) să aibă un caracter jignitor sau să amenințe pe alții, să conțină un vocabular care încalcă bunele maniere (de exemplu, folosind vulgarisme sau termeni considerați uzual jignitori);

d) să intre în conflict cu interesele Vânzătorului, adică un conținut care constituie material publicitar al unui alt întreprinzător sau produs; conținut care nu are legătură cu activitatea Vânzătorului; conținut fals sau înșelător;

e) să încalce în alt mod prevederile Regulamentelui, decență, legi aplicabile, norme sociale sau morale.

6. În cazul în care primește o notificare în conformitate cu § 12 din Regulament, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge conținutul postat de către Clienți în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, în special în ceea ce privește conținutul față de care pe baza rapoartelor terților sau ale autorităților relevante, s-a constatat că acesta poate constitui o încălcare a prezentului Regulament sau a legii aplicabile. Vânzătorul nu efectuează monitorizarea continuă a conținutului postat.

7. Clientul își exprimă acordul ca Vânzătorul să folosească gratuit conținutul postat de el pe Site-ul Web al Magazinului.

§ 12 Notificarea riscurilor sau încălcării drepturilor

1. În cazul în care Clientul sau o altă persoană sau entitate va considera că conținutul publicat pe Site-ul Web al Magazinului le încalcă drepturile, drepturile personale, decența, sentimentele, moralitatea, convingerile, principiile concurenței oneste, know-how-ul, secret protejat de lege sau de obligație, poate notifica Vânzătorul despre o posibilă încălcare.

2. Vânzătorul notificat în privința unei posibilei încălcări, ia măsuri imediate pentru a elimina conținutul care constituie cauza încălcării de pe Site-ul Web al Magazinului

.

§ 13 Protecția datelor cu caracter personal

1. Regulile de protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.

§ 14 Rezilierea contractului (nu se aplică contractelor de vânzare)

1. Atât Clientul cât și Vânzătorul pot rezilia contractul de prestare a serviciilor electronice în orice moment și fără a da motive, sub rezerva păstrării drepturilor dobândite de cealaltă parte înainte de rezilierea contactului menționat mai sus și a prevederilor de mai jos.

2. Clientul, care a efectuat Înregistrarea, reziliază contractul de prestare a serviciilor electronice, trimițând Vânzătorului o manifestare de voință adecvată, folosind orice mijloc de comunicare la distanță, care să-i permită Vânzătorului să se familiarizeze cu manifestarea de voință a Clientului.

3. Vânzătorul denunță contractul de prestare a serviciilor electronice, trimițând Clientului o manifestare de voință adecvată la adresa de e-mail indicată de Client în timpul Înregistrării.

§ 15 Dispoziții finale

1. Vânzătorul poartă responsabilitate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, dar în cazul contractelor încheiate cu Clienții care sunt Antreprenori, Vânzătorul va fi răspunzător numai în cazul unei pagube pricinuite în mod intenționat și în limitele pierderilor efectiv suportate de Clientul Antreprenor.

2. Conținutul prezentului Regulament poate fi fixat prin tipărire, înregistrare pe un suport sau descărcare în orice moment de pe Site-ul Web al Magazinului.

3. În cazul unui litigiu produs pe baza Contractului de vânzare încheiat, părțile vor strădui să rezolve problema pe cale amiabilă. Legea aplicabilă oricăror litigii care decurg din prezentul Regulament este legislația poloneză.

4. Vânzătorul informează Clientul care este un Consumator cu privire la posibilitatea de a utiliza metodele extrajudiciare de examinare a reclamațiilor și pentru acțiuni privind despăgubire. Regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la sediile pe site-urile web ale entităților autorizate să soluționeze litigiile în afara instanței. Aceștia pot fi, în special, ombudsmani pentru protecția consumatorilor sau Inspectoratele de Comerț Voievodale, lista cărora fiind disponibilă pe site-ul web al Oficiului de Protecție a Concurenței și a Consumatorilor.
Vânzătorul informează că la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ este disponibilă platforma pentru soluționarea litigiilor online între consumatori și antreprenori la nivelul unitar (platforma ODR).

5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Toate comenzile acceptate de Vânzător pentru executare înainte de data intrării în vigoare a noului Regulament sunt realizate pe baza Regulamentului care era în vigoare în ziua în care a fost plasată comanda de către Client. Modificarea Regulamentului intră în vigoare în termen de 7 zile de la data publicării pe Site-ul Web al Magazinului. Vânzătorul va informa Clientul cu 7 zile înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament cu privire la modificarea Regulamentului prin intermediul unui mesaj de e-mail trimis care pe cale electronică care conține un link către conținutul Regulamentului modificat. În cazul în care Clientul nu acceptă noul conținut al Regulamentului, acesta este obligat să-l anunțe pe Vânzătorul despre acest fapt, ceea ce duce la rezilierea contractului în conformitate cu prevederile §14 din Regulament.

6. Contractele cu Vânzător sunt încheiate în limba polonă.

7. Regulamentul intră în vigoare din data de 01.01.2021.

bottom of page